Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Partiler

1.1 Satıcı

cidar.co - Bakrioğlu İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

1.2 Alıcı

Bu mesafli satış sözleşmesi (burada Anlaşma olarak anılacaktır), 4077 sayılı Tüketici Haklarını Koruma Kanunu ve Uzaktan Sözleşmeler ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirtilen ürünün özellikleri ve satış fiyatı Tarafların

3. Servis Bilgisi:

Bu anlaşma ürüne tabidir; Satış, teslimat ve ödeme şekillerinde maliyetler, ürün bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün:

Fiyat (Vergiler dahil):

4. Genel Koşullar

4.1 cidar.com'da bir liste açan satıcı, liste özellikleri ve fiyatlandırma ile ilgili yukarıda belirtilen şartları kavradığını kabul eder.

4.2 cidar.com'da bir liste açan satıcı, 6 Mart 7 tarih ve 25866 sayılı Uzak Sözleşme Yönetmeliğine dayanarak feshetme hakkını fiili olarak kullanmanın mümkün olmadığını ve Mesafeli Sözleşmedeki f maddesini bildiğini kabul eder. Elektronik olarak anında sunulan hizmetler ve derhal tüketicilere teslim edilen sözleşmelere ilişkin sözleşmelerin iptal haklarına ilişkin düzenlemelere tabi olmadığı, 6 Mart 06.07 tarih ve 25866 sayılı Tüzüğe tabi değildir.

4.3 Taraflar, 7 sayılı Tüketici Koruma Yasasını kabul ettiklerini kabul eder, beyan ve taahhüt ederler ve 7 sayılı Tüketici Koruma Yasası ile ilgili tüm düzenlemelere uyacaklardır.

4.4 Bu sözleşmenin tüm kalemleri satıcı ve alıcı tarafından okundu ve kabul edildi, bu sözleşme elektronik olarak alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

4.5 Taraflar, web sitesinin teslimatından kaynaklanan satıcının sorumluluğunu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder, cidar.com, satıcı ile alıcı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğe sahip değildir.

4.6 Alıcı ile satıcı arasındaki bu sözleşme, cidar.com şart ve koşullarından doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, kurallara ve cidar.com şart ve koşullarına uymak zorundadır.

5. İptal Hakkı

Websitesi, etki alanı, internet projesi, internet uygulaması için devam eden bir cidar.co escrow işlemi varsa, diğer yazılım ürünleri ürünün özelliklerini uygulamada uygun değildir veya belirtilmez. Alıcılar satış işlemini durdurabilir.

6. Uygulanabilir Hukuk ve Yargılama Yetkisi

Başvuruda, Satış Sözleşmesinin yorumlanması ve Yönetmelik hükümlerinde ortaya çıkan Uzaktan yasal yönetişim hukuku, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Mevzuatı uygulanır. Şartlar ve Koşullardan doğacak veya çıkarılacak herhangi bir anlaşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine verilmiştir.

Bu anlaşma kuruldu.

Satıcı

cidar.co - Bakrioğlu İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Alıcı

Copyright 2019, Cidar All Right Reserved